top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

 צעירים מישראל ומהתפוצות  נפגשים יחד לחוויה ייחודית ומשמעותית במכינה

Website (Presentation (169)) (6)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (6)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (6)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (6)_edited.jpg

חניכים מ40 מדינות
- מאז 2011 -

36 Countries in 11 Years (1).png
Website (Presentation (169)) (3).png

מה עושים במכינה?

לימוד 

התנדבות 

טיולים

ניווטים והכנה לצה"ל

מסעות

חיי קבוצה

עמיות יהודית

מנהיגות

חוויות

עצמאות

גדילה

ציונות ודיפלומטיה

הכרות עומק עם החברה הישראלית והעולם היהודי. תכנית ייחודית המסייעת לכל חניך לברר ולהעמיק את זהותו היהודית-ציונית. טיפוח והקניית מיומנויות מנהיגות והובלה.

קבל.י הצצה לחיי המכינה

מכינה לעמיות ומנהיגות יהודית
ליהודים צעירים מכל העולם

bottom of page