top of page
IMG_8306.jpeg

הירשם עכשיו

לוגו חדש קול עמי.jpg

לכל המשתתפים הפונים מחו"ל, אנא התחילו את תהליך ההרשמה על ידי לחיצה על כפתור 'הרשמה לחניכי חו"ל'.

 

למידע נוסף:

mayaa@kolami.org.il

לכל המשתתפים הישראלים, אנא התחילו את תהליך ההרשמה על ידי לחיצה על כפתור 'הרשמה לישראלים'.

 

למידע נוסף:

 Mechinot.jafi@gmail.com

bottom of page