top of page
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
Website (Presentation (169)) (9)_edited.jpg
5_edited.png

קול עמי נוסדה מתוך הבנה עמוקה שהדרך היעילה ביותר לבנות חיבור יציב בין נוער יהודי למדינת ישראל היא על ידי יצירת מערכות יחסים אישיות עם האנשים במדינה. אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר ליצור מערכות יחסים משמעותיות היא באמצעות בילוי זמן ביחד - ישראלים, ועמיתיהם היהודים מכל העולם. בשאלון שעשו למשתתפי "מסע ישראל" בעבר למדנו כי רוב המשתתפים של הGAP YEAR העידו כי לא יצרו קשר עמוק עם ישראלים במהלך השהות שלהם בארץ. חלקם אף העידו שמלבד הצוות הישראלי, הם לא פגשו עוד ישראלים בני גילם. אנו שמנו לנו למטרה לבנות גשר בין צעירים ישראלים לצעירים מרחבי העולם היהודי באמצעות חווית מכינה משלבת.

היעדים שלנו:  

אנחנו מאמינים בלמידה לשם הלמידה, מה שיוצר שיעורים חוויתיים במיוחד. הנושאים הנלמדים כוללים ספרות והיסטוריה יהודית, ציונות, מנהיגות, פילוסופיה והסברה על ישראל. המשתתפים ייהפכו למנהיגים עם חזון ומטרה, תוך פיתוח היכולת לגרום לשינוי אמיתי בתוכם כמו גם בחברה. המשתתפים שלנו יפתחו כישורי מנהיגות ורצון להנהיג ולהוות דוגמא אישית. המשתתפים שלנו יכירו את הארץ, גאוגרפית וחברתית. הם יאתגרו את נקודת המבט שלהם על המדינה דרך חשיפה לכל סוגי האוכלוסייה. כחלק מה'טבילה' שלהם בחברה הישראלית, וכדי שיתרמו ויפתחו כישורים וחוויות לחזרתם לקהילות שלהם, המשתתפים יקדישו זמן להתנדבות בקהילות המקיפות אותם בשלוחות השונות שלנו.

הכנה לצעד הבא:

אנחנו מלמדים העצמה אישית דרך התמודדות עם סיטואציות מאתגרות פיזית. החניכים יפתחו כושר פיזי ויציבות נפשית, ילמדו על צה"ל ותפקידו, יפתחו כישורי ניווט ופעילויות נוספות המותאמות במיוחד לאלו שעתידים להתגייס. חניכים שעתידים לחזור ללימודים יקבלו הכנה ראויה עם חוויות, ידע וכישורים שישמשו אותם בצעד הבא שלהם כסטודנטים ומנהיגים בקמפוסים בקהילות שלהם.

.

יערים ENG 2022-2023.jpg

היעדים ומטרות שלנו

המייסדים

6_edited.png

מימי, ירדן וגבי עבדו יחד בתוכנית "מסע" , תוכנית שנתית בישראל למשתתפים בגילאי 18-30 מאוסטרליה וארצות הברית. הלהט לחיבור בין יהודים מכל העולם לאלו החיים בישראל  והאמונה בחשיבות  החיבור הזה לזהות היהודית והציונית של המשתתפים היווה נדבך משמעותי ביצירת הבסיס שעתיד היה להפוך למכינות קול עמי. המכינות הקדם צבאיות של קול עמי נוצרו מתוך האמונה שמפגש משמעותי בין נוער יהודי מכל העולם הינו עוצמתי, ויש לו את הפוטנציאל להביא לשינוי משמעותי במנהיגות היהודית העולמית בעתיד.

גבי גרייבין

ירדן פריימן

מימי לקס

IMG_4728_edited.png

דוגמא ללו”ז במכינה

Perek Bet (Presentation (169)).png
WhatsApp Image 2023-01-11 at 6.12.56 PM.jpeg
bottom of page